Uppgifter om terrorhot i media

Det förekommer just nu många uppgifter om ett terrorhot mot Stockholmsområdet. Polisen meddelar på sin webbplats att denna typ av hot är vanligt förekommande och bedömer inte att hotnivån har ökat. Bedömningen har gjorts i samverkan med Säkerhetspolisen.