Uppstartsfasen inledd för nya Viksbergsskolan

Utvecklingen av den nya Viksbergsskolan tar ytterligare ett stort kliv framåt. Den 1 december börjar skolans nya rektor Jan Lindgren sin tjänst. Nu inleds en fas med verksamhetsplanering och under våren rekryteras lärare och skolpersonal.

I augusti förra året togs det första spadtaget för Viksbergsskolan, den första nya skolbyggnaden i ett nytt bostadsområde i Södertälje på decennier. Viksbergsskolan kommer att vara en miljöcertifierad byggnad som värms upp med bergvärme med solceller på taket. Utomhusmiljön får flera pedagogiska inslag som uteklassrum, odlingsplats, scen, hinderbanor, lekplatser och en stor fotbollsplan.

Den nya rektorn heter Jan Lindgren och arbetar för närvarande som rektor på Hölöskolan i Södertälje. Hans uppdrag blir att starta upp Viksbergsskolan och att lyfta miljöperspektivet i verksamheten.

– Min ambition är att skolans arbete ska präglas av rörelse, aktivitet samt ha ett tydligt hållbarhetsperspektiv, säger Jan Lindgren. Här kommer skolans kreativa och inbjudande miljö att tillföra mycket i undervisningen.

Skolstarten beräknas till höstterminen 2018 då 420 elever i årskurserna F-6 börjar i den nya skolan. Men redan nu bjuder Södertälje kommun in föräldrar till barn i skolåldern till ett informationsmöte om Viksbergsskolan den 27 november kl. 18.00 i Stadshuset (lokal: Symfoni).