Utökad trafikövervakning för ökad trygghet

Nu utökar Södertälje kommun insatserna när det gäller att öka tryggheten. Under hösten har bland annat nyanställda trafikinspektörer fått ett uppdrag att stärka trafikövervakningen och att öka den allmänna tillsynen i kommunen.

I årets medborgarlöfte från kommun och polis finns en lista över konkreta åtgärder med inriktning på trygghet i bostadsområden och centrum som ska genomföras. Inom kort kommer fler insatser att märkas av som ska öka tryggheten – en strategi för nedskräpning för ett rent, snyggt och tryggt Södertälje. Som ett led i det arbetet prövar Södertälje kommun ett helt nytt angreppssätt för att minska problemen med fordonsbränder och illegalt dumpat avfall.

De nya trafikinspektörerna tillhör trafikövervakningsgruppen i Södertälje. I uppdraget ingår trafikövervakning, att flytta fordon som är trasiga eller förstörda, och att vara tillhands för allmänheten i parkeringsfrågor. Det huvudsakliga uppdraget är trafikövervakning på kvällar och nätter, att öka den allmänna tillsynen och bevakningen i Södertälje, och att utföra särskilda bevakningsuppdrag vid särskilt brottsutsatta platser.

Ett viktigt mål för Södertälje kommun är att minska brottsligheten och öka tryggheten, något som sker i samverkan med polis och räddningstjänst. Polisen har det primära brottsbekämpande uppdraget, som handlar om att minska den faktiska utsattheten för brott. I detta arbete behöver polisen stöd från andra aktörer – inte minst från kommunen och räddningstjänsten.

Trafikinspektörernas arbete kommer att ske i nära samarbete med polisen och andra samverkansaktörer, och de kommer att delta i de myndighetsgemensamma samverkansforum som finns.