Vad är solidaritetskåren?

" Jag kan inte och vill inte acceptera att Europa är en kontinent präglat av ungdomsarbetslöshet. Jag kan inte och vill inte acceptera att milleniegenerationen kan bli den första generation på 70 år som är fattigare än sina föräldrar"

Så sa Jean Claude Juncker vid framtagande av initiativet som blev den europeiska solidaritetskåren. Han ville visa på varför det var så viktigt att lägga större satsningar på ungdomar och deras sysselsättning inom EU.

Men vad är då solidaritetskåren?

Jo, det är ett nystartat EU initiativ som syftar till att ge fler möjligheter för unga att skaffa sig fler erfarenheter genom tex volontärarbete, praktik, lärlingstjänster och jobb inom sektorer som ses gynna samhället och människor runt om i Europa. Men det ska också ge betydelsefull kompetens och erfarenhet för yrkeslivet. Kommissionen vill med detta främja ungas sysselsättning och förbättra och modernisera utbildningen.

Vem kan då gå med i solidaritetskåren?

Du som är mellan 18-30 år kan delta och ansöka om jobb, praktik, volontärarbete eller lärlingstjänst. Längden på deltagandet kan göras mellan 2 till 12 månader och görs antingen i hemlandet eller utomlands (vanligast i ett EU-land).Efter att du bestämt dig för att gå med i solidaritetskåren behöver du registrera in dina uppgifter. Organisationer som godkänts för att driva projekt inom den europeiska solidaritetskåren får tillgång till dina uppgifter när de letar efter deltagare till sina projekt. Om en organisation tar kontakt med dig och erbjuder dig att delta i ett projekt behöver du inte tacka ja – det är helt upp till dig att bestämma om du vill delta eller inte.

Efter avslutat projekt utdelas intyg som kan vara användbart att visa upp för framtida arbetsgivare eller utbildningar.

Här är några exempel på vad du kan få göra:

  • Hjälpa till att bygga upp en skola som har förstörts efter en jordbävning.
  • Hjälpa nyanlända asylsökande.
  • Röja skog för att förebygga skogsbränder.
  • Arbeta med personer med funktionsnedsättning.

Låter det spännande?

Mer information om hur du går mer finner du i länkarna nedan.

Ta chansen och lycka till!