Vad jobbar MEP:arna med?

MEP- Member of the European Parliament, är den titel som ledamöterna i Europaparlamentet har. Men vad har de för arbetsuppgifter? Här kommer en kort introduktion av Anna-Maria Corazza Bildt och Jytte Gutelands uppdrag som MEP:ar.

Anna-Maria Corazza Bildt (M)

 Valdes in i Europaparlamentet 2009 genom sitt parti Moderaterna. Hon har tidigare drivit ett digitalt matföretag och en en hotellverksamhet i Italien. Hon har likaså arbetat som diplomat och tennistränare. Bland de arbetsgivare hon haft genom åren kan nämnas den Itlienska motsvarigheten till Utrikesdepartementet och diverse uppdrag inom FN.

2016 svarade Anna-Maria på frågan vad hon kommer lägga fokus inför 2019 års Europaparlaments val:

" Jag kommer fortsätta riva ner hinder för Europas småföretagare, genom enkla och tydliga EU-regler. Precis som tidigare kommer jag fortsätta lyfta barns rättigheter för att alla barn i Europa ska respekteras oavsett asylstatus. Samtidigt kommer jag fortsätta att kämpa för medmänskliga gemensamma regler för de flyktingar som tar sig till Europa. Dessutom vill jag kunna bygga upp och leverera ett alternativ till den mörkröda feminismen som finns i Sverige och Europa."

Anna-Marias uppdrag som ledamot i Europaparlamentet:

 • Vice ordförande i IMCO - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot

 • FEMM - utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • TERR - Särskilda utskottet för terrorism
 • D-UA - Delegationne till den parlamentariska associeringskommitteén EU-Ukraina
 • Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest.

Suppleant

 • LIBE - Utskottet för medborgerliga fri och rättigheter samt rättsliga och inrikesfrågor
 • D-TR - Delegationen till den gemensamma parlamentariska kommitteén EU-Turkiet

Jytte Guteland (S)

Valdes in 2014 till Europaparlamentet och har minskad ungdomsarbetslöshet, stärkt kemikalielagstiftning och mänskliga rättigheter som hjärtefrågor. Hon har tidigare arbetat som politiskt sakkunnig i Finansdepartementet. Det Jytte vill fokusera på inför valet 2019 är:

"Jag kommer att fortsätta att vara pådrivande för klimat- och miljöpolitiken. Utsläppshandel, hormonstörande ämnen, skydda bina.

Jag vill också, som själv har småbarn, i alla sammanhang där jag kan påverka värna barnperspektivet. Det är relevant såväl när vi diskuterar kemikalier, som i arbetet för en human flyktingpolitik och barnperspektivet behövs också för att stärka minoriteters ställning i medlemsländerna. Jag anser slutligen att alla medlemsländerna ska ratificera barnkonventionen och jag vill ha förbud mot barnaga i hela EU. Det sista kan vi inte besluta om i parlamentet, men jag kan opinionsbilda och kämpa för mer utbildning i medlemsländerna om detta."

Jyttes uppdrag i Europaparlamentet:

Ledamot

 • ENVI - utsokttet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • D-IR - Delegationen för förbindelserna med Iran

Suppleant

 • JURI - Utskottet för rättsliga frågor
 • DEPA - Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest