Välkommen till Remida-dagarna i Stadshuset

Den 27 mars klockan 13.00 invigs de traditionella Remida-dagarna i Stadshuset av utbildningsnämndens ordförande Elof Hansjons (S) .

Syftet med Remida-dagarna är att besökarna ska få upptäcka och undersöka olika materials möjligheter och egenskaper genom att skapa i olika workshoppar.

Remida är ett kreativt återvinningscenter som erbjuder barn och pedagoger outnyttjat rest- och spillmaterial från lokala företag och industri. Remida lägger tyngdpunkten på kreativitet och ett miljövänligt förhållningssätt. Syftet är att stimulera samt locka barnens lust till kreativitet och skapande. Remida samlar in rest- och spillmaterial som används i den skapande och experimenterande verksamheten. Exempel på material är metall, läder, trä, textilier, papper, kartong, plexiglas. Materialet får inte vara miljöfarligt eller smutsigt. 

Sju förskolor i Södertälje, i Västra förskoleområdet, har tillgång till material från Remida. Målet är att alla skolor och organisationer som arbetar med människor och någon form av skapande och kreativ verksamhet ska ha tillgång till material från Remida. 

Remida-dagarna är öppna för alla och personal finns på plats vardagar 27 mars till 31 mars klockan 08.00-16.00.

Affisch till utställningen