Vänortsbesök från Angers

Torsdag och fredag besöker Angers, Södertälje kommuns vänort i Frankrike kommunen. Besökarna kommer bland annat träffa Utbildningskontoret för att diskutera frågor om framför allt om kost och skolmat.

Kommunen har länge haft samarbete med Angers, vilket föranleddes av Scanias närvaro i Angers. Redan på 90-talet fanns relativt täta kontakter med Angers via många olika projekt och samarbeten. Detta ledde till att kommunerna kom överens om att etablera ett formellt vänortssamarbete i ett avtal som skrevs i september 2001. I avtalet framgår att särskilt intressanta områden att samarbeta kring är relationer mellan medborgare i städerna, studentutbyten, miljöarbete, äldreomsorg, integration, pedagogiskt IT-arbete.