Var med och påverka demokratistrategin

Våren 2017 börjar arbetet med att ta fram en strategi för Södertälje kommuns demokratiarbete. Var med och påverka strategin.

Dina synpunkter är viktiga för oss. Vi hoppas att du vill bidra till strategins innehåll. Du kan mejla in dina synpunkter till: demokrati@sodertalje.se
Under våren kommer det att ordnas medborgardialoger. Datum för medborgardialoger publiceras här på webben inom kort! Läs mer: Demokratiberedningen