Varför är det viktigt med kvinnor i fredsarbetet?

Som en fortsättning på temat "konflikten i Syrien" bjuder Europa Direkt Södertälje in till ett lunchseminarium om varför kvinnor är så viktiga i fredsarbetet.

"Om kvinnor inte tillåts medverka i fredsprocessen kommer det att få allvarliga konsekvenser för såväl Syrien som för Europas framtid" Skrev Margot Wallström och Hind Kabawat i en krönika i Utrikesmagasinet.

Välkomna till ett lunchseminarium om kvinnors viktiga deltagande i fredprocessen. Föreläsare för dagen är Gabriella Irsten, politisk handläggare för Internationella kvinnoförbunden för fred och frihet i Stockholm (IKFF).

Var  Södertälje Stadshus
         Lokal: Demokratin, plan 1

När  Onsdagen den 6 december,          
         klockan: 12:00-13:00

Anmälan sker till: europadirekt@sodertalje.se
Senast den 30 november        

Vänligen ange eventuella allergier i din anmälan.

Gabriella Irsten arbetar som politisk handläggare på den feministiska fredsorganisationen Internationella kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) i Stockholm. Som politisk handläggare jobbar Gabriella dagligen med att utforma policys i specifika frågor, utifrån IKFFs grundläggande värderingar. Utöver det så arbetar hon med påverkansarbetet, till stor del mot riksdagsledamöter, UD och olika organisationer. IKFF är den svenska sektionen av den internationella fredsorganisationen Women’s International League för Peace and Freedom (WILPF) som finns i över 30 länder.