2017

Världsdagen för humanitära insatser

2017-08-15

Världsdagen för humanitära insatser är årsdagen för den bombattack som skedde 2003 i Bagdad mot FN:s högkvarter som resulterade i att 22 biståndsarbetare miste sina liv.

Den 19:e augusti är en dag att minnas alla de som givit sina liv för att hjälpa andra i nöd. Men det är också en dag att glädjas och påminnas om det arbete som bedrivs för att stödja och hjälpa utsatta människor. EU gemensamt med sina medlemsstater är världens största givare av humanitärt bistånd. Varje år satsar EU omkring 1 miljard euro på humanitära insatser och bidrar därigenom att hjälpa omkring 120 miljoner människor. En del av biståndet kommer från medlemstaterna själva men den största, finansiella delen kommer från EU:s budget. 

Det humanitära biståndet är ett område som finns inom ramen för EU:s yttre åtgärder, för att kunna möta de behov som finns i händelse av katastrof, oavsett om det sker via naturen eller av människan själv. Echo - generaldirektoratet för europeiskt civilskydd och humanitärt bistånd, bistår med ekonomiska hjälpinsatser samt samordnar medlemstaternas politik och verksamhet. 

Hur går det då till rent praktiskt? 

Om en katastrof inträffar som kräver humanitärt bistånd gör Echos experter en bedömning på plats. Därefter betelas medlen ut snabbt till någon/ några av de 200 partnerorganisationerna och organen som avtalats med genom Echo. De organisationerna är i sig ansvariga för att medlen som betalas ut används på ett tillfredställande sätt och att detta sker transparant. Hjälpen är opartisk och ska ges till ALLA oavsett ras, kön, ålder, etniskt ursprung, nationalitet, religion eller politisk tillhörighet. 

Det har även upprättats en humanitär frivilligkår inom EU, ett initiativ som pågår mellan 2014-2020 och förhoppningen är att ca 18 000 personer ska involveras.

Tack till alla er som arbetar för en bättre morgondag!