2017

Vart är Ungern påväg?

2017-05-05

Den demokratiska utvecklingen i Ungern har bekymrat EU-kommissionen. Nu kräver kommissionen att få svar från medlemsstaten vart landet är på väg!

Viktor Orban har under en tid varit i blåsväder när det kommer till de europeiska värderingarna. 2011 fick Ungern kritik efter antagna medielagar som stred mot både yttrandefriheten och rätten till information. Kritik riktades också mot en grundlagsförändring som hotade oberoendet hos bla underska domstolar och deras centralbank.Orban har vidare hyllat Kina och Ryssland som positiva förebilder för landet och sett ogillandes på liberalistiska principer. Vidare har Ungers fört en hård migrationspolitik under flyktingkrisen. Något som uppmärksammats nyligen då Ungern lagstiftat om att asylsökande ska stängas in i containrar under själva asylprocessen.

Det EU kommissionen nu ställer sig frågan till är huruvida samarbetet med Ungern bör fortsätta överhuvudtaget? Just nu ser kommissionen över om den Ungerska lagstiftingen stämmer överens med EU:s lagar. Det finns också en möjlighet att kommissionen inleder ett överträdelseförfarande, vilket innebär att Ungern kan komma att ställas inför EU-domstolen.