Vem vill du ge jämställdhetspriset?

Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor? Då ska du nominera din kandidat – senast den 20 februari. 

Södertälje kommun delar tillsammans med Telge ut pris till den person, förening eller företag som jobbar aktivt med jämställdhetsfrågor. Sista dagen att nominera är den 20 februari.

Priset delas ut på Internationella kvinnodagen den 8 mars.

Det juryn särskilt kommer att ta hänsyn till är:

 • Insatser som pekar på nya vägar för att öka jämlikheten
 • som visar på konkreta samhällsvinster genom ett ökat jämställdhetstänk
 • som motverkar diskriminering på grund av kön
 • som utvecklar jämställdhetsarbetet inom utbildningsområdet
 • som utvecklar den egna arbetsplatsen, föreningen eller företaget så att jämställdhet mellan könen ökar
 • som motverkar mäns våld mot kvinnor
 • som motverkar våld i nära relationer.

Juryn består av Elof Hansjons (S), Marita Lärnestad (M), Södertälje kommuns  stadsdirektör Rikard Sundbom och Telge ABs VD Stefan Hollmark.

Så här nominerar du

Skriv namnet på personen/organisationen/företaget du vill nominera, samt en motivering varför du tycker att de är värdiga vinnare.

Välj ditt sätt att nominera, antingen via mejl, i en kommentar i  facebookevenemanget eller via post.

 • Via mejl: utredarenheten@sodertalje.se
 • Via post: Utredarenheten, Södertälje kommun, 151 89 Södertälje, märk kuvertet ”Jämställdhetspriset”
 • Via Facebook: länk publiceras framöver.

Berätta också vad du heter och var vi kan nå dig.

Föreningen Juventas systrar vann 2016

Priset delades ut på Kommunfullmäktiges sammanträde med följande motivering:

”Sedan en lång tid har stöd getts unga tjejer som växer upp i och kring Södertälje. Stärkt självkänsla, storasysters trygghet, synliggörande av våld mot tjejer.  Juventas Systrar tar steget mot att bli en ungdomsjour som vänder sig till alla unga, oavsett könsidentitet. Genom utvecklingen av Juventas Bröder arbetas det för att åstadkomma en långsiktig attitydsförskjutning. Juventas Systrar belönas med jämställdhetspriset dels för sitt långvariga arbete med att stärka unga tjejer och dels för sin framtidsambition att också stärka jämställdheten i samhället genom arbetet med killar.”

Jämställdhetspriset 2017 delas ut på Internationella kvinnodagen

 • Den 8 mars kommer priset delas ut i Södertälje stadshus
 • Ett program för dagen kommer att presenteras framöver
 • Dagen kommer även att uppmärksammas på fler ställen, t.ex. Södertälje stadsbibliotek

Södertälje arbetar för att alla ska behandlas lika, för jämställdhet mellan könen, men också jämlikhet mellan människor från olika kulturer, i olika åldrar och med olika erfarenheter. Kvinnor diskrimineras och det uppmärksammar Kvinnodagen.

Vi ser en värld där kvinnor är fortsatt utsatta för lönediskriminering och våld i nära relationer och mycket mer. Snart är det dags att fira Internationella kvinnodagen. Dagen behöver uppmärksammas till dess vi kan förändra diskriminerande strukturer.

Om Internationella kvinnodagen

Dagen instiftades redan 1910 av den socialistiska världsorganisationen ”Andra internationalen”, initiativtagare var den tyska kommunisten Clara Zetkin och parollen var: Rösträtt för kvinnor ska ena vår styrka i kampen för socialism.

Den kvinnodagsfirande som numera har sanktionerats av FN är en ganska ”ung” företeelse. FN:s generalförsamling beslutade i en resolution 1977 att införa en gemensam kvinnodag.

Sedan 1978 finns den 8 mars på FN:s lista över högtidsdagar. I samband med FN:s ”erkännande” kan man säga att Internationella kvinnodagen ändrades från kampdag till en opolitisk dag.