Verksamhetsplanen för 2017 antagen

Verksamhetsplanen är det styrdokument som anger hur kontoret ska arbeta för att uppnå målen som kultur- och fritidsnämnden satt för 2017. Det är ett händelserikt kultur-, fritids- och idrottsår som ligger framför oss.

Ett fantastiskt kultur-, fritids- och idrottsår väntar framför oss

Vi vill ge Södertäljeborna möjlighet att uppleva kultur, fritidsaktiviteter och idrott. Inför 2017 satser vi särskilt på innovativa satsningar på barns och ungas skapande fritid och deltagande i kultur- och fritidslivet. I årets Verksamhetsplan för kultur- och fritidskontoret satsas det bland annat på:

  • öka tjejernas deltagande i kultur, fritid och idrotten
  • barns och ungdomar ges stort utrymme i stadsbiblioteket med nya fräscha lokaler som ska uppmuntra till läsning
  • Vi tar fram en ny idrottsplan. Vi vill skapa förutsättningar för ett inkluderande och framgångsrikt idrottande
  • Grafikens hus trappar upp sin verksamhet under året
  • vi sätter spaden i marken för en ny gymnastik- och friidrottshall vid Täljehallen
  • vi fortsätter dessutom arbetet med att förbereda unga för vuxenlivet genom att bidra till deras personliga och sociala utveckling. Vi vill utveckla kommunens mötesplatser för ungdomar för att de ska vara trygga, lättillgängliga och bedriva en attraktiv verksamhet 

 

Ambition

Vårt mål är att Södertälje ska vara den kommun i Stockholmsregionen som ger barn och ungdomar bäst möjligheter att syssla med kultur, fritid och idrott under sin uppväxt.

Vision

År 2020 är Södertälje en av Sveriges främsta kultur- fritid- och idrottsstäder, som attraherar såväl boende, som inflyttare och besökare. Södertälje lockar särskilt med sina innovativa satsningar på barns och ungas skapande fritid och deltagande i kultur- och idrottslivet.

Verksamhetsidé 

Kultur- och fritidsnämnden ska bedriva verksamhet som ger alla Södertäljebor möjlighet att uppleva, lära och agera inom områdena kultur, fritid och idrott. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett rikt kultur-, fritids- och idrottsliv bidrar vi till hög livskvalitet och folkhälsa för våra medborgare och till att öka Södertäljes attraktionskraft.