Vi bygger inte bara stad – vi bygger också en webbportal

Södertälje växer. Därför bygger vi en webbportal som ska visa alla samhällsbyggnadsprojekt som pågår just nu. Portalen är inte färdigbyggd ännu. Därför heter den just nu Södertälje växer – Beta.

Denna betaversion av portalen är möjlig att besöka om du är inne på kommunens administrativa nät. Medborgare har inte tillgång till den. Anledningen till detta är att vi behöver bygga den klar i lugn och ro.

Har du funderingar kring innehållet i portalen kan du vända dig till Christina Almgren som arbetar på staben på samhällsbyggnadskontoret. Hon samordnar arbetet med att utveckla innehållet under den tid den presenteras som betaversion. Detta förädlingsarbete kommer troligtvis pågå till tidig höst, då portalen beräknas öppnas upp för södertäljeborna. Just nu är det få projekt under rubriken byggprojekt, men var lugn. Det kommer fyllas med information under den närmaste tiden.

Om portalen

I webbportalen Södertälje växer hittar du information om alla samhällsbyggnadsprojekt som pågår i kommunen just nu. Vi har sorterat in dem under rubrikerna byggprojekt, planprojekt och infrastrukturprojekt.

Byggprojekt kan vara allt från bostäder, verksamheter, torg och parker.

Planprojekt presenterar de detaljplaner, planprogram och strukturplaner som kommunen arbetar med att ta fram.

Infrastrukturprojekt visar både stora pågåendeprojekt som Ostlänken och Mälarprojektet (ny kanal och sluss), ombyggnation av befintliga vägar och nya vägar som byggs.

Du hittar också strategier och planeringsunderlag som kommunen utgår ifrån och använder sig av i arbetet med alla samhällsbyggnadsprojekt.

Alla projekt hittar du på två olika sätt. Antingen går du in under någon av projektrubrikerna (byggprojekt, planprojekt och infrastruktur) eller så går du in under rubriken områden. Här hittar du områdessidor, där alla projekt som finns i varje område presenteras. Här hittar du också områdesstatistik.

Om områdesindelningarna

Områdena är indelade efter nyckelkodsområden. I vissa fall har vi slagit ihop fler nyckelkodsområden och gett dem ett gemensamt namn.

Karta med nyckelkodsområden och områdesindelningar.
Kartan visar Södertälje tätort. På kartan finns kommundelarnas nyckelkoder utmärkta.

Karta över centrum med utmarkerad gräns.
Området centrum (stadskärnan)  består delvis av några sammanslagna nyckelkodsområden. Gränsen går delvis igenom nyckelkodsområden som till viss del tillhör området centrum, dels närliggande områden.