11 miljoner till föreningslivet

Nu betalar kommunen ut 11,1 miljoner kronor till 144 föreningar och 8 studieförbund i Södertälje.

Nu betalar kommunen ut 11,1 miljoner kronor till 144 föreningar och 8 studieförbund i Södertälje.

– Föreningsstödet är viktigt för att Södertäljes föreningsliv ska kunna stärkas, utvecklas och även i fortsättningen erbjuda Södertäljeborna en meningsfull fritid, säger Staffan Jonsson, chef för Kultur- och fritidskontoret i Södertälje.

Södertälje kommun har av tradition ett starkt och mångsidigt föreningsliv. I dag finns strax över 270 föreningar registrerade och 144 föreningar får någon form av bidrag från kultur- och fritidsnämnden.

– Alla har rätt till en kreativ fritid som stärker självkänslan. Studier visar också att personer som är medlemmar i föreningar tenderar att känna ett större engagemang för demokratifrågor i största allmänhet. Vår roll är att försöka ge de förutsättningar som krävs för att Södertäljes föreningar ska kunna fortsätta att göra ett fantastiskt jobb, säger Anna Bohman Enmalm, ordförande kultur- och fritidsnämnde.

Utbetalningarna till föreningslivet sker två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Totalt delas cirka 26 miljoner ut per år.Mer information:
Staffan Jonsson, chef kultur- och fritidskontoret, 08-523 064 64, staffan.jonsson@sodertalje.se
Anna Bohman Enmalm, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 070-247 99 10, anna.bohman@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se