12 000 Södertäljeelever i unikt projekt för en hållbar framtid

Över 12 000 elever från alla Södertäljes skolor deltar i ett unikt projekt för en hållbar framtid, med fokus på forskning, innovation, företagande och högre utbildning. Satsningen är ett initiativ från Södertälje Science Park i samarbete med Astra Zeneca, Scania, KTH och Södertälje kommun. Projektet inleds med en tre dagar lång kickoff 27 till 29 september.

Över 12 000 elever från alla Södertäljes skolor deltar i ett unikt projekt för en hållbar framtid, med fokus på forskning, innovation, företagande och högre utbildning. Satsningen är ett initiativ från Södertälje Science Park i samarbete med Astra Zeneca, Scania, KTH och Södertälje kommun.

Projektet inleds med en tre dagar lång kickoff 27 till 29 september. Därefter vidtar en lång rad aktiviteter som kulminerar i Södertälje Science Week januari-februari 2018.

Elever från grundskolan och gymnasiet i Södertälje bjuds in till workshoppar för att få inblick i vad forskning, innovation, entreprenörskap, utveckling och högre utbildning betyder i praktiken. Tanken med projektet är att ge eleverna nya perspektiv på deras egen och Södertäljes framtid, och göra dem till medskapare när den nya framtidsarenan Södertälje Science Park och KTH campus växer fram – kunskapsstaden Södertälje.

– Forskning och utbildning är en framtidsfråga för Södertälje, men också för svensk exportindustri. Att på olika sätt uppmuntra våra barn och unga till naturvetenskapliga utbildningar är därför en viktig uppgift där vi behöver samarbeta mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Detta är ett exempel på hur vi bygger framtidens Södertälje, säger Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande.

– Hela idén med Science Week ligger i linje med den utvecklingssatsning som kommunen genomför inom skolan, säger utbildningsdirektör Monica Sonde.

Ett stort gemensamt utvecklingsarbete riktat till lärare pågår för att stärka kvaliteten i undervisningen inom respektive ämne. Det handlar också om att skapa mer innovativa lärandesituationer och särskilt inom gymnasieskolorna utveckla ett entreprenöriellt lärande.

Under kickoff-dagarna arrangeras workshoppar, seminarier och möten med forskare och företag inom vitt skilda områden som exempelvis förarlösa fordon, digitalisering och framtidens städer. Programmet innehåller ett femtiotal aktiviteter som tagits fram av ett tjugotal arrangörer. Mer information finns på www.scienceweek.se.

Mer information:

Eva Helén, utvecklingsstrateg, Södertälje Science Park, 0766-483360eva.helen@sscp.se

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S), Södertälje kommun, 08-523 068 65, boel.godner@sodertalje.se

Monica Sonde, utbildningsdirektör, Södertälje kommun, 08-523 019 99, monica.sonde@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje