33 farliga ämnen förbjuds

Från och med den 1 november 2020 kommer 33 ämnen att förbjudas i bland annat kläder och hemtextilier. De aktuella ämnena anses vara cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska (CMR-ämnen). Beslutet från EU-kommissionen är ett resultat av att man vill minska exponeringen av farliga ämnen.

Förbudet kommer alltså främst att gälla för kläder, handdukar, sängkläder och inredningstextilier. Textilier som man som konsument ofta har kontakt med på daglig basis. Begränsingarna av CMR ämnenena kommer sedan gå att hitta och regleras i EU:s kemikalielagstiftning Reach.

Reach-förordningen i sin tur finns för att registrera, utvärdera samt ge tillstånd eller begränsa kemiska ämnen. Förordningen innehåller också krav för de som använder kemikalier, att de på ett säkert sätt går att använda samt ha med information om riskhanteringsåtgärder. Det betyder också att tillverkarna av kemikalier måste identifiera och hantera riskerna med tillverkning eller import. 

Det händer även att EU förbjuder ämnen om bedömningen görs att riskerna är så stora att de inte går att hantera. Tillstånd kan även behövas för vissa ämnen i EU. 

Kemikalieinspektionen i Sverige har även lämnat in uppgifter för underlag till EU-kommissionen kring de aktuella ämnena. Inspektionen har också ansett att EU-lagstiftningen är ett av de mest effektiva sätten att minska risken för exponering av farliga ämnen. 

Vilka ämnen som kommer förbjudas/begränsas hittar du HÄR

 Om du är intresserad av att läsa mer om Reach-förordningen kan du gör det HÄR