57 miljoner kronor satsas på en hållbar livsmedelsnäring

57 miljoner kronor satsas på det nya projektet Matkraft. EU och Södertälje kommun skjuter till halva beloppet vardera, vilket blev klart sedan Södertäljes ansökan hos EU:s Regionalfond beviljats. Syftet med Matkraft är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa där målet är såväl ökad tillväxt som fler arbetstillfällen.

 

57 miljoner kronor satsas på det nya projektet Matkraft där EU och Södertälje kommun skjuter till halva beloppet vardera under fem år. Redan i höst startas Projekt Matkraft vars syfte är att utveckla en hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa, genom att stödja regionens befintliga små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen. 

        - Det här är fantastiskt kul för Södertälje kommun. Vi har redan mycket att plocka fram men i samverkan med livsmedelsnäringen kan vi profilera oss ytterligare som en attraktiv kommun,
säger Karin Voltaire, näringslivschef Södertälje kommun.

Satsningen inriktar sig på utmaningarna kring såväl hållbar miljö som social hållbarhet, med målsättningen att främja tillväxten inom hållbarhetsinriktade livsmedelsföretag. Projekt Matkrafts arbetsområde är Stockholms län, med fokus på de södra delarna. Strävan efter att minska miljö- och klimatpåverkan i kombination med hälsoaspekter gör att efterfrågan på hållbar mat ökar, speciellt i den tätbefolkade Stockholmsregionen. Livsmedelsproduktion är en näring med många små och medelstora företag med stor potential att utvecklas i denna region.

Projekt Matkrafts vision är att bidra till utvecklingen av ett kunskapscenter för hållbara livsmedel i regionen, inom ramen för Södertälje Science Park. Södertälje Science Park planeras bli en kreativ nod för samverkan mellan näringsliv, forskning, utbildning, offentlig sektor och civilsamhälle.

     -I Södertälje Science Park växer det fram en unik plats för entreprenörer och innovatörer att förverkliga sina idéer i samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga. Satsningen på ett regionalt kunskapscentrum för hållbara livsmedel är ytterligare en viktig pusselbit, säger Boel Godner (S) kommunstyrelsens ordförande.

Projekt Matkraft, som kommer att pågå till och med 2020, utgår från Södertälje kommuns kunskapsbank och kontaktnät kring hållbar livsmedelsproduktion och hållbara måltidskoncept. Södertälje har en lång tradition av livsmedelsproduktion och många små producenter.

     -Med Södertäljes spirande matkultur, ekologiska odlingar och produktion känns projektet Matkraft helt rätt, säger Ewa Lofvar Konradsson (MP) kommunalråd.

Intentionen är att utveckla nya marknadskanaler och nya innovativa produkter, samt att förbättra och effektivisera produktionsprocesserna för att minimera miljöpåverkan, bl.a. genom att integrera kompetenser samt även från Södertälje kommuns två andra styrkeområden inom Life Science/Hälsa och hållbar produktion.

För mer information, kontakta:
Karin Voltaire, näringslivschef Södertälje kommun, 076-6480536, Karin.Voltaire@sodertalje.se
Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, 076-6481152, Boel.Godner@sodertalje.se
Ewa Lofvar Konradsson, (MP) kommunalråd, 076-6482730, Ewa.Konradsson@sodertalje.se