Aktuell situation för skolskjuts och skoltaxi

Kommunen har idag haft ett möte med Samtrans. Vi har tillsammans stämt av situationen och försäkrat oss om att Samtrans har alla aktuella uppgifter. Vi beklagar de problem som uppstått och gör allt vi kan för att skolskjutsen ska fungera.

- Att ta över ansvaret för skolskjuts för 800 elever är en utmaning. Att det blir lite rörigare och fel uppstår behöver vi alla vara beredda på. Men den omfattning av fel som varit i starten av den här terminen är inte alls acceptabel, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör.

Elever som under höstterminen 2017 hade beviljats skolskjuts har också beviljats skolskjuts vårterminen 2018 (om de inte flyttat, bytt skola, slutat eller börjat åka själva).

Gemensam arbetsgrupp
Kommunen och Samtrans har bildat en arbetsgrupp som ses redan i morgon, fredag, för att se över slingorna för skolbussarna. Fokus i det arbetet är trafiksäkerhet. Samtrans kör med större bussar än den tidigare leverantören, vilket gör att man inte kan köra exakt samma slingor som den tidigare leverantören.

Kommunen kommer att träffa Samtrans nästa vecka för att följa upp arbetet. De nuvarande tiderna för hämtning gäller tills vidare.

Vart vänder man sig med frågor?
Har du frågor om ditt barns resa – vänd dig till Samtrans.

Vill du ändra tid för körning – gör det via skolan. Vårdnadshavare kan inte själva byta tider.

Vill du ansöka om skolskjuts och inte har det sedan tidigare, vänd dig till kommunen

Vi uppdaterar informationen löpande.