Alla kommunanställda utbildas i bemötande

Södertälje kommun inleder idag en bemötandeutbildning för all personal. Utbildningen kommer att ske i form av ett värderingsspel. Bemötandeutbildningen är en del i Södertälje kommuns värdegrundsarbete. Styrgruppen för kommunstyrelsens kontor är först ut att spela.

All tillsvidareanställd personal och alla långtidsvikarier i Södertälje kommun ska tillsammans i sina arbetsgrupper spela bemötandespelet. Syftet är att nå en samsyn och ett gemensamt engagemang kring hur våra brukare och invånare ska bemötas. Först ut att spela är styrgruppen för kommunstyrelsens kontor.

- Att vi väljer att förbättra vårt bemötande genom ett spel öppnar för en lättsam, spännande och tillåtande miljö för att diskutera viktiga frågor. Spelet utgår från hur vi med gemensamma värderingar ska förbättra bemötandet av våra invånare i vardagen och innehållet bygger på centrala delar i våra styrande dokument, säger Lars Nykvist, kvalitetschef och projektledare.

Bakgrunden till att Södertälje kommun vill arbeta med bemötandefrågor är resultatet i en undersökning gjord i samarbete med Sveriges kommuner och landsting. Södertälje fick då höga resultat jämfört med andra kommuner som genomfört undersökningen, men med förbättringsmöjligheter i bemötandearbetet.

Målet är att andelen invånare som är nöjda med bemötandet i kontakt med vår personal till 2009 ska ha ökat med minst 10 % i jämförelse med mätningen 2006. Till årsskiftet 2008/2009 beräknas 5500 personer ha deltagit i utbildningen.

För mer information Lars Nykvist, kvalitetschef och projektledare för bemötandeutbildningen.
Tel. 0708-51 68 77.
Monika Larsson, kommunikationsdirektör. Tel. 0708-51 87 71.