Alternativ entré till Björkmosen under grävarbete

Vård- och omsorgsboendet Björkmossens huvudentré hålls stängd helgen 16-18 november på grund av grävarbete. Inga inpasseringar eller mottagning av gods kan ske genom till huvudentrén under denna tid. Besökare, personal och boende hänvisas till ingången på baksidan av entréplan för in- och utpasseringar.

Ett avloppsrör skadades av byggnationen av vård- och omsorgsboendet. Läckan är lokaliserad till uppfarten vid huvudentréen till Björkmossen. Arbetet görs under helgen för att säkerställa minsta möjliga påverkan för transporter och besök till Björkmossen.  Arbetet inleds vid 15 tiden fredagseftermiddagen och ska vara avslutat senast 21.00 på söndagen. Boende kommer inte att besväras av arbetet då Björkmossen lägenheter är placerade mot gavlarna och baksidan av fastigheten.