Anders Lago deltar i FN-toppmöte om flyktingars situation

På måndag den 7 december åker kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Anders Lago, till Genève dit han inbjudits av FN:s flyktingkommissarie António Guterres. Anders Lago kommer bland annat att delta på UNHCRs möte om framtidens migrationsutveckling. Anders Lago kommer att vara den enda svenske lokala representanten.

På måndag den 7 december åker kommunstyrelsens ordförande i Södertälje, Anders Lago, till Genève dit han inbjudits av FN:s flyktingkommissarie António Guterres. Anders Lago kommer bland annat att delta på UNHCRs möte om framtidens migrationsutveckling. Anders Lago kommer att vara den enda svenske lokala representanten.

– Jag kommer att kräva åtgärder för att bättre sprida flyktingmottagandet över fler länder och städer, säger Anders Lago. FN:s möte tar upp många av de problem som jag återkommande har tagit upp här i Sverige. Jag är glad för att dessa frågor nu kommer upp på dagordningen, även om jag måste åka ända till Schweiz för att få till stånd en debatt. Den svenska regeringen borde lyssna och ändra reglerna för asyl- och flyktingmottagandet.

– Jag kommer beskriva de problem som uppkommer när endast ett fåtal städer i praktiken får ta ta emot samtliga flyktingar, fortsätter Anders Lago. Jag tänker bland annat på problematiken med trångboddhet, arbetslöshet och de svårigheter som uppkommer i skolorna när nästan var tionde elev går i en förberedelseklass för nyanlända.

FN: flyktingkommissarie Antonio Guterres säger i en kommentar att problemet är både lokalt och globalt: "The issue of urban displacement has become a global phenomenon. It is also a matter of growing concern for city authorities, governments, as well as humanitarian and development organizations", says the United Nationas High Commissioner for Refugees, Antonio Guterres.

Mer information:

Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande (S), Södertälje kommun, 0708-851 844 61

Evin Cetin, politisk sekreterare (S), Södertälje kommun, 0766-48 27 29

Ytterligare information:

Dialogen ”Protection Challenges” äger rum 8-10 december. Utgångspunkten är framtidens migrationsutveckling: Hur kommer den rörliga migrationen av flyktingar, arbetskraft och övriga skyddsbehövande påverka redan ansträngda städers ekonomi, administration och infrastruktur?

Först träffar Anders Lago politiska ledare från 20-tal städer i världen som haft migrationsutmaningar. Därefter medverkar han på ett möte med regeringsrepresentanter och speciellt inbjudna personer för att diskutera de specifika humanitära utmaningarna som uppkommer i städerna p g a stor inflyttning av asylsökande och flyktingar.

Redan 2008 uppmärksammade FN att Södertälje fått ta ett orimligt stort ansvar för det svenska flyktingmottagandet. FN-kommittén CERD ställde kritiska frågor om vilka åtgärder regeringen vidtagit för att sprida flyktingmottagandet bättre över landet. I april 2008 talade dessutom Anders Lago för den amerikanska kongressen om Södertäljes situation.

António Guterres är FN:s flyktingkommissarie och högsta ansvar för asyl- och flyktingfrågor inom FN. Huvudkontoret för UNHCR (United Nations High Commissioner for Refuees) ligger i Genève. UNHCR:s viktigaste uppgifter är att ge internationellt skydd och att söka varaktiga lösningar för asylsökande och flyktingarna som flyr undan kring, korruption och förföljelse.