2018

Är du anhörig till en person som har beroende-problematik eller psykisk ohälsa? Du kan få stöd och hjälp från oss!

2018-10-22

Att vara anhörig till en person med långvarig sjukdom kan vara ett hårt arbete, både fysiskt och psykiskt. Ofta tar du ett stort ansvar och du kan känna dig ensam i din situation. Vi kan erbjuda dig stöd och hjälp genom våra anhörigkonsulenter.

Ditt stöd till och omsorg om din anhörige är ovärderlig! Därför är det viktigt att du själv mår bra, för att du ska orka och för att du ska kunna fortsätta leva ett hälsosamt liv.

- Det är inte ett åtta till fem jobb att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa eller beroendeproblematik, säger Lies Viström, anhörigkonsulent missbruk vuxen på Södertälje kommun, snarare finns situationen med under hela dygnet och under en lång period. Om ditt ansvar för situationen blir större än normalt, kanske inkräktar på andra delar av ditt liv, då kan du behöva stöd och det kan vi ge dig.

Olika former av stöd och hjälp

Du vet bäst själv vad du behöver för att må bra. Därför är det ditt behov som avgör vilka aktiviteter du kan behöva. Här finns möjlighet till individuella samtal, delta i anhöriggrupper eller få rådgivning via telefon. Vi erbjuder också föreläsningar och bjuder in till tematräffar.

- Vi kan ge dig som anhörig verktyg, insikt, kunskap och förståelse för situationen som sådan men det är även en möjlighet för dig att prata om din situation, säger Marie Brithell, anhörigkonsulent socialpsykiatrin. Hos oss kan du också få information om olika anhörigföreningar och råd om rättigheter och skyldigheter och vilka stödinsatser som finns i samhället.

Kontakta oss

Hör gärna av dig till oss om du känner att du behöver stöd, eller om du har frågor kring anhörigstöd. Du når oss genom att ringa till kommunens kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00, be att få bli kopplad till anhörigkonsulent inom missbruk vuxen eller anhörigkonsulent inom socialpsykiatrin.

Vem är anhörig?

Det är du själv som avgör om du är anhörig. En närstående kan vara en familjemedlem, en vän, granne eller kollega. Vårt stöd till anhörig till en person med beroendeproblematik eller psykisk ohälsa riktar sig till dig som ger stöd till en person under 65 år. Stödet är kostnadsfritt och vi arbetar under sekretess. För somliga insatser kan du behöva ansöka om bistånd, till exempel om du behöver avlastning, det kommer vi fram till under vårt första samtal.