2018

Arbetet för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

2018-04-18

Hur ska det vara när det är som bäst inom äldreomsorgen? Det är frågan som projektet förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen ställer sig. Inom projektet ska en struktur tas fram för att skapa en systematik kring förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Projektet kommer särskilt att fokusera på områdena bemanning, organisering, kompetens och ledarskap.

Arbetet är nu i gång under ledning av projektledarna Tobias Westergaard (social- och omsorgskontoret) och Zara Kvist Lindgren (HR-avdelningen). Sammantaget ska förbättrade arbetsvillkor leda till att Södertälje kommuns äldreomsorgsverksamheter kan rekrytera, utveckla och behålla medarbetare med den kompetens och de förutsättningar som behövs för att ge en god service och omvårdnad till brukare. Förbättrade arbetsvillkor ska leda till ökad kontinuitet och kvalitet för brukare. Samt att medarbetare inom äldreomsorgen ska uppleva Södertälje kommun som en attraktiv och jämställd arbetsgivare.

Fredagen den 13 mars hade projektledare och projektägare möte om de aktiviteter som ska ingå i projektet. Projektägare är Johan Lefverström, personaldirektör, och Lenita Granlund, socialdirektör. Projektets styrgrupp samlades den 12 april för att arbeta fram en projektplan utifrån utgångspunkten: ”Hur ska det vara när det är som bäst inom äldreomsorgen?”

Nästa steg blir att i de workshoppar som arrangeras under våren lyssna på chefer och medarbetare hur arbetsvillkoren i Södertälje kommuns äldreomsorg kan förbättras.

Har ni tips, tankar eller idéer om hur man kan förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen, kontakta gärna zara.kvist-lindgren@sodertalje.se  eller tobias Westergaard@sodertalje.se