Arbetslösheten i EU och Sverige

Nya mätningar från Eurostat, kring EU:s arbetslöshet har gjorts för föregående år. För svensk del innebar det en marginell minskning av arbetslösheten och inte heller är Sverige i topp vad gäller de lägsta procenten av arbetslöshet i EU.

2016 var arbetslösheten i Sverige 6,9% medan 2017 visar en minskning till 6,7%, vilket är ett litet kliv i rätt riktning. Det land som istället uppvisade den absolut lägsta arbetslösheten var Tjeckien. Där låg arbetslösheten på 2,9%, tätt följt av Tyskland på 3,8% och Malta på 4,0%. 

Tjeckiens resultat är den fjärde lägsta arbetslöshetsnivån inom EU under 2000-talet. 

För svensk del innebär det här en hel del arbete om regeringens mål, att 2020 ha den lägsta arbetslösheten i EU. 

Arbetsminister Ylva Johansson, sa i en intervju under 2017 att även om det är långt kvar till att nå de uppsatta målen så bör regeringen fortsätta arbeta för att det ska realiseras, "men det är ett ruskigt ambitiöst mål."