Årets Byggnad och Årets Renovering 2009

För elfte året i rad utses Årets Byggnad i Södertälje. Vinnarna tillkännages den 8 juni i Stadshuset. Södertälje kommun vill tillsammans med Södertälje Byggmästareförening på detta sätt uppmärksamma ny bebyggelse samt om och tillbyggnader av god kvalitet.

För elfte året i rad utses Årets Byggnad i Södertälje. Vinnarna tillkännages den 8 juni i Stadshuset. Södertälje kommun vill tillsammans med Södertälje Byggmästareförening på detta sätt uppmärksamma ny bebyggelse samt om och tillbyggnader av god kvalitet.

Målsättningen är att allt som produceras och renoveras ska bidra till att av stads- och landskapsbilden i kommunen förskönas. Det som byggs idag ska vara estetiskt tilltalande och ha ett högt arkitektoniskt värde även i morgon. God arkitektur, höga konstnärliga värden och långsiktigt hållbara lösningar ger attraktionskraft och bidrar till en kommun som man vill verka och bo i.

– Syftet med Årets Byggnad och Årets Renovering är att inspirera byggföretag, enskilda byggare, arkitekter och entreprenörer till god byggnadskultur, säger Staffan Norberg, ordförande i stadsbyggnadsnämnden(V).

– Årets upplaga präglas återigen av en skarp konkurrens mellan bidrag som alla uppvisar en hög kvalitet. Bara att bli nominerad är en prestation i sig, säger Lars Mattsson, ordförande i Södertälje Byggmästareföreningen.

Tid: 8 juni klockan 12.15

Plats: Södertälje stadshus, Campusgatan 26, Utställningshallen, plan 0

De nominerade för Årets Byggnad och Årets Renovering 2009 samt juryns motivering finns i bifogat dokument.

 

Mer information:

Sargon Ablahad, bygglovsarkitekt, 08-523 012 79, sargon.ablahad@sodertalje.se

Staffan Norberg, ordförande i stadsbyggnadsnämnden (V), 08-523 037 21, staffan.norberg@sodertalje.se

Lars Mattsson, ordförande i Södertälje Byggmästareförening, 08-550 154 00, lars@brandteknikab.se

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Södertälje kommun

 

info@sodertalje.se

vxl: 08-523 010 00

 

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press  

www.twitter.com/sodertalje  

www.facebook.com/sodertalje