Årets stipendier utdelade till elever och lärare

Idag delades stipendier ut till lärare och elever som på olika sätt har utmärkt sig under sin skoltid. Sju stipendier delades ut till elever i årskurs 9, däribland ett nytt naturvetenskapligt stipendium som delas ut av Scania och Astra Zeneca. 17 stipendier delades ut till förskollärare och lärare i grundskola och gymnasium.

Utbildningsnämnden delar vid vårterminens skolavslutning ut elevstipendier till sex elever i kommunens grundskolor som visat att de tagit ansvar för sin utveckling under högstadiet och uppvisar god kunskapsutveckling. Elevstipendiet uppgår till 2000 kr per elev.

Rektor föreslår kandidatersom kan vara aktuella för stipendium från sin enhet och skickar in en ansökan med en motivering till utbildningskontoret. Utbildningskontoret väljer utifrån rektorers förslag ut sex elever samt en elev för det naturvetenskapliga stipendiet från näringslivet.


Grundskolans elevstipendiater 2018


Nasibullah Umarkhill, Ronnaskolan

Han har gjort en lång kunskapsresa under krävande förhållanden. Han är alltid motiverad och positivt inställd till lärandet.

Hanna Christian, Oxbacksskolan

Ett sant föredöme för andra elever. Christian har under hela sin tid på högstadiet tagit stort ansvar, såväl studiemässigt som socialt. Alltid ambitiös och arbetsvillig, alltid trevlig och omtänksam. En person som med sin blotta närvaro bidrar till ett gott klimat.

Valeria Carmona Salazar, Blombackaskolan

För hennes fantastiska arbetsinsats sedan hon kom till Sverige från sitt hemland Colombia. Hon har på endast tre terminer erhållit minst godkänt betyg i fjorton av sexton grundskoleämnen och därmed kunnat bli behörig för att söka de nationella gymnasieprogrammen. Samtidigt har hon visat stor mognad och vilja att stötta andra elever som likt henne återupptagit sina studier relativt sent i Sverige. Hon är ett föredöme som på kort tid genomfört detta med stark vilja och med ett stort fokus.

Paulina Repo Ahlström, Eneskolan

Paulina har visat stor nyfikenhet och målmedvetenhet som har drivit henne till större framgångar i skolan. Vi ser också att hon har utvecklats till en respektfull person som är mån om att lyckas och förverkliga sina drömmar.

George Mneirji, Wasaskolan

George har visat stort intresse för sin utbildning och har genomfört sina studier med mycket bra resultat. Han är ansiktet utåt som elevrådsrepresentant för Wasaskolan. Han är en mycket god kamrat, hjälpsam och respekterad av både sina kamrater och vuxna på skolan.

Isadora Galindo Hohn, Rosenborgsskolan

Isadora har under sin högstadietid tagit stort ansvar för att hitta egna strategier och lösningar för att övervinna sina läs-och skrivsvårigheter. Isadora har ett stort engagemang och har hög måluppfyllelse och högt meritvärde.

Naturvetenskapliga stipendiet


Matilda Alhager, Rosenborgsskolan

Som lärare har jag aldrig träffat en så ung elev som förstår så komplicerade koncept direkt. Hon har högsta betyg i samtliga fyra ämnen. Jag är övertygad om att hon på något sätt kommer bidra till en bättre värld. Naturvetenskapen behöver henne.

Lärarstipendiater 2018


Förskolan

Lisa Wikström

Cecilia Svensson

Ferland Nano

Maud Berggren

Ninni Schüldt-Lindqvist


Grundskolan

Lena Youssef

Maria Sandqvist

Ditte Lind

Matilda Staberg

Christina Melton

Akhila Söderberg


Gymnasiet

Sofia Selmelius Mellberg

Hesna Köhler

Verica Skocic

Berivan Graf

Niclas Olanders

Esmeralda Iversjö