2018

Barn och ungdom i samarbete med Södertörn högskola

2018-04-30

Socialtjänsten barn och ungdom i Södertälje kommun har sedan en tid tillbaka ett väl utvecklat studiebesöksprogram för socionomstudenter. I år har konceptet utvecklats och studiebesöket ingår nu som en del i delkursen Utsatta grupper i segregerade miljöer.

I förra veckan tog barn och ungdom för åttonde gången emot studenter från Södertörn högskola under en heldag med fokus på att berätta om vad socialtjänsten barn och ungdom arbetar med. Till skillnad mot tidigare ingår dagens studiebesök som en del i undervisningen för de studenter som just nu läser delkursen Utsatta grupper i segregerade miljöer.

- Initiativet kom från Södertörn högskola efter att de tagit del av vår inbjudan till vårens studiebesök, berättar Camilla Östergren, gruppledare och initiativtagare tills studiebesöksprogrammet. Det känns verkligen roligt, och jag är övertygad om att den här formen av samverkan är både givande och betydelsefull för studenterna men även för oss som arbetsgivare och högskolan.

En inblick i socialtjänstens arbete

Studiebesöket är en satsning från barn och ungdoms sida i syfte att öka kännedomen och kunskapen om socialtjänstens och det arbete som utförs där.

- Genom studiebesöksprogrammet kan vi visa upp vår verksamhet och ge blivande socionomer en unik inblick i vårt uppdrag och hur vi arbetar, berättar Camilla. Vi vet att kännedomen om det arbete vi gör för enskilda individer och för samhället är mycket begränsat, och det här är ett sätt för oss att bredda den bilden hos våra framtida kollegor.

Studiebesöket blandar både verksamhetsgenomgång och praktiska övningar baserat på ett utvalt tema.

- Det är just denna mix som jag tror är nyckeln till att öka intresset av och erbjuda en ökad förståelse för hur vi arbetar, säger Camilla. Min förhoppning är att de ska bli inspirerade och få en utvecklad syn på socialtjänsten och det viktiga arbete vi utför för att förbättra livssituationen för människor i Södertälje som kan komma att behöva stöd och hjälp från oss.