Begäran om samtycke enligt GDPR

Den nya europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. Destination Södertälje har den 2 maj skickat ut begäran om samtycke för att även fortsättningsvis kunna bjuda in till event samt skicka ut information via e-post till vårt utskicksregister.

Begäran om samtycke enligt GDPR

Destination Södertälje har i dag skickat ut till Södertälje kommuns näringsliv, organisationer och föreningar en begäran om samtycke enligt GDPR. 

Om du vill få information från oss på Destination Södertälje om bland annat våra event så behöver vi ha ditt samtycke.

Destination Södertälje riktar sig till Södertälje kommuns näringsliv, organisationer och föreningar.

Våra utskick består av följande information:

  • Inbjudan till bland annat Frukostklubben, Företagardagen
  • Nyhetsbrev
  • Viktig information för dig som bor eller verkar i Södertälje
  • Information till dig som jobbar med besöksnäringen 

De personuppgifter vi behöver är: Namn/företag/organisation, e-postadress, telefonnummer.

 

Klicka här för att komma till vår enkät och lämna samtycke!

Har du frågor kan du kontakta oss via destination@sodertalje.se .