Behörigheten till gymnasiet ökar stort i Södertälje

Södertälje ligger en bra bit över rikssnittet när det gäller behörighet till gymnasiet. Det visar nya siffror från Skolverket.

Hela 87,7 procent av alla elever i Södertälje som gick ut grundskolan i år är behöriga till gymnasiet. Det är en ökning med 4,4 procentenheter jämfört med förra året. I hela Sverige ligger siffran på 84,4 procent i år.

Detta är åttonde året i rad med förbättrade resultat för eleverna. Det är resultatet av ett långsiktigt och målmedvetet arbete med en av Sveriges mest utvecklade planer för systematiskt kvalitetsarbete.

Fortsatt positiv utveckling
– Det är fantastiskt att den positiva utvecklingen fortsätter. Skolledare, lärare och elever gör ett otroligt arbete. Jag möter ständigt lärare som beskriver hur de tillsammans, kollegialt, utvecklar undervisningen genom att pröva och ompröva konkreta arbetssätt. Och då förstås kopplat till sina egna elevers resultat och vad forskningen säger är framgångsrikt, säger Monica Sonde, utbildningsdirektör i Södertälje kommun.

Även Elof Hansjons, S, utbildningsnämndens ordförande, är nöjd med resultatet:
– Jag vill rikta ett stort tack till lärare, skolledare och elever som under många år ansträngt sig och stärkt undervisning och kunskapsinhämtning i Södertäljes skolor. Det kan låta självklart, men all utveckling av elevernas kunskaper hänger på att det är bra undervisning i klassrummet.

Han fortsätter:
– Ingen, och särskilt ingen elev, ska kunna tro att man har sämre möjligheter att lyckas bara för att man går i en skola i Södertälje. Tvärtom blir en högre andel av eleverna gymnasiebehöriga i Södertälje jämfört med genomsnittet i riket. Det finns dock ingen anledning att vara nöjd. Det finns många elever som kan lyckas ännu bättre!

Länk till Skolverkets siffror