Biblioteken ska få södertäljebor att gå on-line

Biblioteken i Södertälje satsar stort med att öka den digitala delaktigheten i Södertälje. Den 14 till den 18 mars deltar stadsbiblioteket i europeiska kampanjveckan Get online Week – Digital vecka.

Biblioteken i Södertälje satsar stort med att öka den digitala delaktigheten i Södertälje. Den 14 till den 18 mars deltar stadsbiblioteket i europeiska kampanjveckan Get online Week – Digital vecka.


Biblioteket har även anställt Sofie Nilsson, bibliotekarie och specialist på digital delaktighet. Hennes uppgift är att försöka öka den digitala delaktigheten i kommunen.

– Syftet med bibliotekets satsning på digital delaktighet är att få fler att bli bekväma med den teknik som finns idag, och kunna ta del av det utbud och de möjligheter som tekniken ger. Detta är ett fortlöpande arbete som sker dagligen i kontakt med våra besökare, men nästa vecka blir det extra mycket av allt, säger Sofie Nilsson.

Under veckan kommer därför flera olika samarbetspartners till biblioteket för att berätta om hur man kommer igång med t.ex. surfplattor, e-legitimation, bankID och andra digitala plattformar.

– 65 procent av Sveriges befolkning känner sig inte delaktiga i det så kallade informationssamhället. Samtidigt flyttar allt fler samhällsfunktioner ut på nätet. I dag krävs till exempel grundläggande it-kunskap för att kunna ta sig ut på arbetsmarknaden. De som saknar denna kompetens hamnar utanför, vilket är skadligt inte bara för individen utan också för demokratin och samhället i stort, fortsätter Sofie Nilsson.

Hela programmet finns på https://bibliotek.sodertalje.se/web/arena/digital-vecka

Mer om Get online week http://digidel.se/

Mer information:
Sofie Nilsson, bibliotekarie och specialist på digital delaktighet, 08-523 020 37, sofie.nilsson@sodertalje.se
Cecilia von Strokirch, kulturproducent, 08-523 014 19, cecilia.vonstrokirch@sodertalje.se
Angelica Vallgren, PR- och pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se