”Billigare – visst – men framför allt enklare för användarna” – Haninge, Nynäshamn och Södertälje låter Tieto Sweden AB sköta IT-driften

De tre Södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn och Södertälje har tecknat avtal med Tieto Sweden AB för IT-drift och användarstöd.

De tre Södertörnskommunerna Haninge, Nynäshamn och Södertälje har tecknat avtal med Tieto Sweden AB för IT-drift och användarstöd.
– Tusentals medarbetare och elever i våra kommuner har datorn som ett av sina viktigaste arbetsredskap. Med det här avtalet vill vi se till att det redskapet fungerar utan krångel. Dessutom är samarbetet grunden för utvecklingen av enkla e-tjänster för alla våra kommuninvånare, säger Jonas Knutson, IT-chef i Södertälje.

De tre Södertörnskommunerna har tillsammans handlat upp IT-drift och användarstöd. Flera företag lämnade anbud och en noggrann utvärdering visade att Tieto vunnit – hög kvalité till rätt pris. Avtalet gäller i fem år med möjlighet till en förlängning på ytterligare två år.

Rolf Lindkvist är IT-chef i Nynäshamn och han kommenterar affären så här:
– För de flesta av oss som arbetar i våra tre kommuner innebär förändringen egentligen bara att vi får enklare och tydligare rutiner när något som har med IT att göra inte fungerar som det ska. Det är en bra grund inför fortsättningen på vår gemensamma utveckling.

Också Mona Ekesryd, Haninges IT-chef är inne på samma linje:
– Visst har vi ambitionen att vår IT-drift ska bli billigare och effektivare, men framför allt vill vi att det ska bli enklare för alla användare. Vi har lagt mycket energi på att ta reda på vilka behov till exempel våra skolor har när det gäller datorer och IT. Med det i bakhuvudet vill jag gärna säga att det här ett viktigt steg i vårt långsiktiga arbete med att skapa funktionella e-tjänster som alla våra 187 000 kommuninvånare får nytta av.