Björkmossens vård- och omsorgsboende invigs

Äldreomsorgsnämndens ordförande Kerstin Pettersson (V) inviger under tisdagen Björkmossen vård- och omsorgsboende inför en publik bestående av boende och personal, boendens anhöriga, de lokala pensionärsorganisationerna och politiker med ansvar för äldreomsorg i kommunen.

I ett Södertälje som växer ökar också behovet av vård- och omsorgsboenden, något kommunen möter upp genom att bygga och planera för nya boenden. Efter utbyggnaden av Wijbacken och tidigare nybyggnationen av Glasberga invigs nu kommunens senaste tillskott, vård- och omsorgsboendet Björkmossen. Under dagen passar social och omsorgskontoret också på att visa upp hur vi jobbar med omsorg för äldre i Södertälje

Björkmossen har byggts i  mitt i ett levande, framväxande villaområde. Boende på vård- och omsorgsboendet har utsikt mot alla de fyra väderstrecken med generös trädgård och stora utrymmen. Björkmossen ligger mitt i lokalsamhället, inte bredvid. Inomhus finns flera aktivitetsrum för de boende och beredningskök anpassade så även boende i rullstol kan delta i bakning eller färdigställande av måltider.

Äldreomsorgens mål är att äldre genom stödinsatser ska kunna fortsätta leva ett självständigt liv och känna välbefinnande så långt det är möjligt. I planeringen av det nya boendet i Björkmossen har personal från andra vård- och omsorgsboenden i kommunen varit delaktiga. De har utgått från brukarnas behov, både idag och i ett långsiktigt perspektiv. Kunskap som kommunen tar vidare till planeringen och byggnationen av nästa äldreboende.