Boende för äldre

Boende för äldre - ett debattinlägg för att öka bostadsbyggandet anpassat för äldre i Södertälje. Torsdagen den 8 november kl. 09.00-12.30 i Södertälje stadshus, Campusgatan 26, lokalerna Symfoni och Dirigenten. Alla är välkomna, ingen föranmälan krävs.

PROGRAM
09.00 Inledning - Berit Olsson, moderator
09.10 Redovisning av stadsdirektörens uppdrag att utreda ”Trygghetsboenden” - Lisa Mattson, utredare.
09.35 Bostäder för äldre - så möter vi framtida behov i Stockholm - Maria Mannerholm, vd Micasa berättar om sin utredning och nya äldreboendeplanen för Stockholm.
10.00 Vad finns i dag och vad planeras för framtida Södertälje - Mats Sjöberg, Telge bostäder och Håkan Buller, samhällsbyggnadsnämnden.
10.30 Paus
11.00 Bostadspolitik eller bara bostadsmarknad - Gun-Britt Mårtensson, tidigare förbundsordförande HSB talar om allmännyttans ansvar.
11.25 Samtal och frågestund.
Boel Godner, kommunstyrel- sens ordförande och Tage Gripenstam, gruppledare (C) ger sin syn på frågan om boende för äldre.
12.25 Avslutning

Arrangör: Kommunala Pensionärsrådet