Boendeparkering införs i Södertälje

I dag den 8 december beslutade tekniska nämnden att boendeparkering ska införas successivt i Södertälje från våren 2012. Detta innebär att den som har fått ett boendeparkeringstillstånd beviljat kan parkera sin bil upp till fjorton dygn i sträck utan att behöva flytta bilen.

I dag den 8 december beslutade tekniska nämnden att boendeparkering ska införas successivt i Södertälje från våren 2012. Detta innebär att den som har fått ett boendeparkeringstillstånd beviljat kan parkera sin bil upp till fjorton dygn i sträck utan att behöva flytta bilen.

–       Genom att införa boendeparkering underlättar vi för boende att kunna parkera sina bilar en längre tid utan att behöva flytta den. Genom trafikreglering och införande av servicedagar kommer gatorna att bli mer framkomliga för bland annat räddningstjänsten och snöröjningsfordon. Med ökade möjligheter att lämna bilen hemma har vi en förhoppning om att minska trafiken in och ut ur de centrala delarna, vilket bidrar till en bättre stadsmiljö och är samtidigt en miljövinst, säger Ewa Lofvar Konradsson.  

Boendeparkering innebär att boende i Södertälje kan parkera längre tid och till lägre kostnad än besökare. Tillstånd ges efter godkänd ansökan.  För att få tillstånd ska sökanden vara folkbokförd i Södertälje och vara upptagen i centrala bilregistret som ägare av fordonet.

-         Vi vill erbjuda förenklade parkeringsmöjligheter till Södertäljeborna. I dag finns en regel om att bilen måste flyttas efter 24 timmar. Genom det här systemet kan bilen lämnas hemma i 14 dygn mellan den 16 maj till och med den 14 oktober och sju dygn mellan den 15 oktober till den 15 maj. Vanlig avgiftsparkering kommer att finnas i anvisade zoner för dem som väljer att inte lösa boendeparkering. Reformen innebär att 240 fler parkeringsplatser tillkommer, säger Lars Neimert, parkeringschef Södertälje kommun.

En utvärdering av beslutet kommer att göras cirka ett år efter implementeringen, det vill säga våren 2013.

Mer information:
Ewa Lofvar Konradsson, kommunalråd miljöpartiet, 0766-482730, ewa.konradsson@sodertalje.se

Ove Lundgren, stadsmiljöchef, 08-523 030 53, ove.lundgren@sodertalje.se