2018

Intervju med Structor Södertälje AB

2018-06-18

Intervju med Structor Södertälje AB- ett nyetablerat företag sedan ett år tillbaka

Maria Kavcic är VD för Structor Södertälje AB som är ett markkonsultföretag med inriktning på VA.

Structor har flera fristående bolag i bland annat Stockholm och Nyköping som alla samarbetar.

Vi frågade Maria varför de valde just att etablera sig i Södertälje.

Maria känner att främsta anledningen var att Södertälje ligger bra geografiskt för att starta ett bolag i och så ligger det mitt emellan Stockholm och Nyköping. Sedan bor många av de anställda i Södertälje med omnejd. En annan faktor var att Södertälje är en expansiv kommun med ett mål att bygga 20 000 nya bostäder inom loppet av 15 år.

På frågan vad som är deras största utmaning svarade Maria att hitta personal med rätt kompetens som kan hjälpa dem att utveckla företaget och växa. Idag är de 6 personer som är anställda och de skulle gärna vara dubbelt så många.