Brita Greta Löfqvists sagotävling

Berätta en saga! Vi samlar på dom. Lämna in senast 10 mars 2019. Tre vinnare kommer att utses.

Information om tävlingen

• Sagan kan vara hur kort som helst men max 1000 tecken.
• Kan du inte skriva själv så berätta och be någon skriva ner din saga
• Rita gärna till om du vill
• Ålder 3-18 år (obs! Du kan samla in sagor från äldre personer om du vill)
• Sagan ska börja med Det var en gång eller En gång i tiden.
• Skriv på papper eller maila susanna.loven@sodertalje.se
Det går också fint att lämna in på Torekällberget när det är öppet eller skicka med post Torekällbergets museum, Södertälje kommun, 151 89, Södertälje. Skriv saga utanpå.
• Sista dag att lämna in är den 11 november. Vinnare meddelas vecka 48.

Tre vinnare utses av en jury bestående av:

Marlene Ablahad Eskander (Läsfrämjarinstitutet)
Ami Lönnroth (Wendelas Vänner)
Per Sörås (Torekällbergets teatergrupp)
Susanna Lovén (Torekällbergets museum)

Flera priser delas ut t ex sagoböcker, entré till Tom Tits, Sydpoolen och Torekällbergets julmarknad. Vinnande bidrag publiceras på hemsidan och läses in så att många kan få ta del av sagorna.


Vem var Brita Greta?

Sagor har berättats i alla tider och alla kulturer.
Under 1800-talet började bröderna Grimm samla in och skriva ner sagor. T ex Hans och Greta och Rödluvan. Bröderna Grimm inspirerade folk över stora delar av världen att samla sagor.
Det muntliga berättandet var inte alltid lätt att skriva ner. De sagor som överlevde bäst var fabler och skämtsagor.

Wendela Hebbe, Sveriges första kvinnliga journalist bodde i Södertälje. Huset kallas idag Wendela Hebbes hus. I familjen Hebbe arbetade en husföreståndare som hette Brita Greta Löfqvist. Hon var en fantastisk sagoberättare. Sverige mest kända sagosamlare Gunnar Olof Hyltén- Cavallius var vän med familjen Hebbe och berättar såhär om hur det kunde vara i köket när Brita berättade:

”...där Brita Greta satt och berättade sagor för de tre småflickorna. Där brann ingen lampa, ett talgljus var hela belysningen. Vid det stickade Fanny och Tekla, de två äldre flickorna strumpor, Brita Greta stoppade och lappade medan hon flitigt öste ur sitt aldrig sinande förråd av sagor. Lilla Signe snoppade ljuset. ” (Ur Folksagan del 2, Gustavsson och Palmenfelt, 2017)


Torekällberget i samarbete med Läsfrämjarinstitutet och Wendelas vänner