Bygge av parkeringshus ger begränsad framkomlighet för fordon, cyklister och gående i januari

Telge Bostäder bygger ett parkeringshus mellan Sveagatan, Östergatan och Stockholmsvägen. Det innebär att det kommer att vara begränsad framkomlighet på Stockholmsvägen och Östergatan mellan preliminärt den 8-26 januari 2018.

För att lägga grunden för bygget behöver Telge Bostäders underentreprenör Skanska genomföra sprängningar i marken.

Sprängningarna sker vardagar klockan 10.00 och klockan 14.00 och gör att det kan förekomma stopp i trafiken i båda riktningarna på Stockholmsvägen och Östergatan. Stoppen planeras att vara i maximalt 2 minuter åt gången och berör även cyklister och gående.

Det är inte säkert att det kommer att ske sprängningar alla dagar men när det sker finns det risk för att det kan bli kö. Räkna då med att det kan ta lite längre tid än normalt att ta sig fram i båda riktningarna. Vi tackar dig som reser denna väg för ditt tålamod och din förståelse för detta.

Parkeringshuset är till för parkeringsplatser till boende i det nya höghuset Stockholmsberget som just nu håller på att byggas. Du kan ta del av mer information om Stockholmsberget på Telge.se

Fakta om hur det går till när trafiken stoppas:

På Stockholmsvägen kommer det att finnas informationsskyltar om sprängningarna med tid angiven.

När sprängningen ska ske stoppas trafiken med två så kallade TMA-bilar i vardera riktningen. En TMA-bil är ett stort fordon med energiupptagande skydd och ljusskylt där bak, sådana som kan ses till exempel på motorvägen när en bil bärgas. De kommer att stanna på vägen och stoppa trafiken. På ljusskyltarna kommer det finnas budskap om att vägarbete pågår och att körfälten är avstängda.

På gång- och cykelväg kommer flaggvakter att stoppa trafiken.

När sprängningen är över kommer TMA-bilarna att släcka ljusskyltarna och köra iväg varpå trafiken kommer igång igen.

Här kan du ta del av bilden i nyheten i pdf-format.