Campus Telge populärt bland internationella studenter

Intresset för att studera på Campus Telge i höst är rekordstort. Antalet sökande i årets intagning har ökat kraftigt - framför allt bland internationella teknikstudenter.

En av de mest populära utbildningarna är den ettåriga magisterutbildningen Product Management and Operational Development. Där konkurrerar 1 423 internationella studenter, från bland annat Kina och Venezuela, om kursens 60 platser.

- Efterfrågan på välutbildade projektledare ökar över hela världen och KTH har ett gott internationellt rykte, säger Roland Langhé, programansvarig för kursen.

Campus Telges målsättning är att skapa en näringslivsnära och internationell studiemiljö, och satsar därför på utbildningar som kan locka både svenska och internationella studenter.

- Det stora intresset från studenter både i Sverige och utomlands är väldigt roligt, och visar att vi valt rätt typ av utbildningar och samarbeten med näringslivet, säger Anna Wrangel, tf näringslivschef, ansvarig för Campus Telge på Södertälje kommun.

Jämfört med förra året har antalet sökande totalt till Campus Telge ökat med 48 procent för lärarutbildningen, och 57 procent för utbildningarna till högskoleingenjör.

Mer information:

Anna Wrangel, tf näringslivschef, ansvarig för Campus Telge på Södertälje kommun 08-550 212 32 eller anna.wrangel@sodertalje.se