Delårsbokslutet: Kommunen når resultatmålet

Södertälje kommun klarar sitt resultatmål för året med god marginal, visar delårsbokslutet per den 31 augusti.
Resultatmålet för 2005 är 33 miljoner kronor, och prognosen pekar mot ett plus på 63 miljoner kronor. 43 miljoner kronor av dessa är reavinster.
Delårsbokslutet visar också att nämnderna i stort har kontroll över sina respektive budgetar.
- Det som dock tynger ekonomin är de kraftigt ökade kostnaderna för socialbidrag. Det bottnar i att Södertälje tagit ett mycket stort ansvar för flyktingmottaganden under 2000-talet, vars kostnader givetvis borde bäras mer solidariskt av hela samhället. Det viktigaste vi kan göra för att motverka socialbidragsutvecklingen är att se till att fler kommer i arbete, säger tf stadsdirektör Mats Carlström.

Mer information: Mats Carlström, tf stadsdirektör: 08-550 212 16, 0708-51 80 22 Mats Christiansson, analytiker: 08-550 216 13, 0708-51 68 56