Den fria bosättningen för asylsökande skapar problem som trängs ut från den offentliga debatten

Den offentliga debatten om asylsökandes boende handlar nästan uteslutande om den grupp asylsökande som får hjälp av staten med sitt boende. Det är också denna grupp som ges störst utrymme i utredningar och blir föremål för politiska beslut då staten anser att situationen blir ohållbar. Få känner dock till att denna grupp endast utgör 18 procent av det totala antalet asylsökande i Stockholms län.

Den offentliga debatten om asylsökandes boende handlar nästan uteslutande om den grupp asylsökande som får hjälp av staten med sitt boende. Det är också denna grupp som ges störst utrymme i utredningar och blir föremål för politiska beslut då staten anser att situationen blir ohållbar. Få känner dock till att denna grupp endast utgör 18 procent av det totala antalet asylsökande i Stockholms län.

18 procent av de asylsökande i Stockholms län 2014 valde alltså ankomstboende i Migrationsverkets regi. Efter de anlänt till Sverige placeras de i ankomstboende. Beviljas de uppehållstillstånd väljer de en av de kommuner som migrationsverket träffat avtal med. Det senaste året har det tagit allt längre tid för personer i ankomstboende att få placering i en mottagningskommun efter att de fått uppehållstillstånd.

10 000 personer har då fått bo kvar i ankomstboendet i väntan på att få en placering. Det försvårar också möjligheten till arbete och integrering i samhället. Detta har fått stor uppmärksamhet och staten har starkt uppmärksammat problematiken. Sista exemplet på detta är promemorian kring etableringspaketet vars fokus helt ligger på problematiken med ankomstboende i Migrationsverkets regi

Den stora gruppen asylsökande, hela 82 procent av de asylsökande 2014, är de som ordnar eget boende i kommunerna i Stockholms län. I de flesta fall söker de sig till kommuner där det redan bor många landsmän. De blir inneboende hos släktingar, får hyra en lägenhet i andra hand eller tvingas köpa svarta hyreskontrakt. Beviljas de uppehållstillstånd blir de kvar i ankomstkommunen men får ingen hjälp att finna bostad.

Önskar de flytta vidare till annan kommun får de inte heller då någon hjälp. Oavsett om orsaken till flytten är att förbättra sina chanser på arbetsmarknaden. Det skapar inlåsningseffekter som försvårar möjligheten till arbete och integrering i samhället. Problemet debatteras ibland men får lite uppmärksamhet och faller sedan i glömska när det läggs politiska förslag.

Tar politikerna ansvar för effekterna av dagens system? Vilka beslut måste politikerna fatta för att lösa problemen och när kommer de att verkställa besluten?

Välkommen på Södertälje kommuns seminarium och debatt i Almedalen 2015:
 
Allas ansvar eller speciellt ansvar för vissa
– vilka idéer har partierna för flyktingmottagandet?

Tid: Torsdag 2 juli kl. 15:45-16:45
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, lokal Lojsta

För mer information, kontakta:
Maria Dahl Torgerson, kommunikationschef, Södertälje kommun,
Telefon: 08-523 067 19, e-post: maria.dahl-torgerson@sodertalje.se

http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Almedalen-2015/