2018

Den nya Eko-förordningen

2018-06-04

Förra veckan stod det klart att en ny Eko-förordning träder ikraft 1 januari 2021. Det som har diskuterats flitigt från svenskt håll var att få bibehålla undantagen om att få odla ekologisk sallad i kruka, vilket inte gick igenom och kommer att behöva fasas ut till 2021.

Syftet med förordningen är att stärka den ekologiska odlingen runt om i Europa. Det ska finnas möjlighet att förstärka och modernisera odlingen ytterligare, men det måste ske genom gemensamma regler, också för att öka konkurrenskraften utanför EU. De regler som man följt tidigare är ca 20 år gamla och behöver vara i linje med dagens dynamiska och växande popularitet av ekologiska produkter. Mer om frågor och svar kan du hitta här

Förordningen har setts som särskilt viktig ur konsumentperspektiv, då man ska ha rätttill att samma standard av de ekologiska produkterna runt om i EU. Det ska bli tydligare för alla vilka regler som gäller kring eko-odling och underlätta certifieringsreglerna (vilket underlättar för småskaliga odlare). De nya och gemensamma reglerna innebär då också att den tidigare modellen av regelverk som tillät undantag kommer att börja utfasas ut så att det blir ett så rättvist system som möjligt för producenter som för konsumenter.

Vad gäller frågan om salladens framtid i Sverige så utgår man från att den ekologiska odlingen har en direkt koppling med marken.

Vilket innebär ett nytt krav som säger att odling av ekologisk sallad, innebär att den nu måste odlas direkt på marken och inte upphöjt i krukor.

“As organic plant production is based on nourishing the plants primarily through the soil ecosystem, plants should be produced on and in living soil in connection with the subsoil and bedrock. Consequently, hydroponic production should not be allowed, nor growing plants in containers, bags or beds where the roots are not in contact with the living soil.” (punkt 28 i förordet)

Men, det finns såklart undantag som tex som blommor och örter, där sverige fick vidare dispens.

“However, certain cultivation practices which are not soil-related, such as the production of sprouted seeds or chicory heads and the production of ornamentals and herbs in pots that are sold in pots to the consumers, for which the principle of soil-related crop cultivation is not adapted or for which no risk existsthat the consumer is misled regarding the production method, should be allowed. In order to facilitate organic production at an earlier growing stage of plants, growing seedlings or transplants in containers for further transplanting should also be permitted.” (punkt 29 i förordet)

Några fler krav ställs på Ekoprodukter, inte minst när det kommer till den gemensamma Eko-märkningen. Det kommer läggas krav kring att bland annat visuellt påvisa vart produkten har odlats och hur mycket av produkten som producerats på Ekologiskt vis.

I anslutning med att ekoförordningen verkställdes uttalade EU-kommissionär Phil Hogan följande i sitt pressmeddelande:

"Idag är en dag som många arbetade mycket hårt och visade enormt tålamod för. Rådets godkännande av förordningens text tillåter befintliga och potentiella ekologiska producenter att planera med tillförsikt och säkerhet på grundval av nya regler som träder i kraft den 1 januari 2021.

Den organiska sektorn har ständigt ökat i betydelse - med 125% under de senaste tio åren - men den tillväxten äventyras av regler som inte längre är anpassade.

En av de stora framgångar med den gemensamma jordbrukspolitiken och tillhörande jordbrukslagstiftning har varit dess förmåga att anpassa sig för att möta nya utmaningar och möjligheter.Den europeiska ekologiska sektorn går uppåt och denna förordning kommer att stödja sektorns tillväxt genom att tillhandahålla en lämplig lagstiftningsram.

Producenter, operatörer och handelspartner har nu två och ett halvt år att anpassa sig till den nya lagstiftningens ramverk som också är utformat för att skydda den europeiska konsumentens intressen."

Förordningen kan du hitta i sig helhet här