Det här är 2018 års medborgarlöften

Södertälje kommun och Södertälje lokalpolisområde har skrivit på årets medborgarlöften. Medborgarlöftena utgår från de medborgardialoger som kommunen och polisen genomförde under 2017.

Syftet är att ytterligare öka medborgarnas och samhällets delaktighet och engagemang i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Målet är att öka tryggheten och att effektivisera det förebyggande arbetet och att stärka förtroendet för polisen och kommunen.

I förra årets medborgardialoger framkom bland annat att medborgarna vill se en satsning kring trafik, en ökad polisiär närvaro och en förbättrad utomhusbelysning.

Medborgarlöftena för 2018 innehåller ett antal konkreta åtgärder inom tre utvalda inriktningar: kriminalitet hos ungdomar, trafiksäkerhetsarbete och trygghet i bostadsområden och i centrum.

De nya medborgarlöftena finns tillgängliga här.