2018

E4:an avstängd periodvis vid byte av gång- och cykelbro

2018-02-07

Arbetet med bytet av gång- och cykelbron över E4 vid Södertälje Syd har kommit igång. Trafiken på E4:an kommer under denna tid att påverkas nattetid. Trafiken kommer att ledas om under arbetet.

Arbetet med bytet av gång- och cykelbron över E4 vid Södertälje Syd innebär att  E4:an att stängas av periodvis nattetid. Då leds trafiken om via Verkstadsvägen och Nyköpingsvägen. Detta sker när den nuvarande bron ska rivas samt när den nya bron lyfts på plats.

Planerad avstängning:

Natten mellan 7 och 8 februari - båda körfält norr- och södergående.

Natten mellan 8 och 9 februari - ett körfält södergående.

Natten mellan 9 och 10 februari - båda körfält norrgående.

Natten mellan 10 och 11 februari - båda körfält södergående.