Ekar i fokus för Södertörnsekologerna

Södertörnsekologerna har fått drygt 220 000 kronor från Stockholms läns landsting för att undersöka den biologiska mångfalden som är knuten till eken. Projektet kan ses som ett led i att uppmärksamma det biologiska mångfaldsåret 2010.

Södertörnsekologerna har fått drygt 220 000 kronor från Stockholms läns landsting för att undersöka den biologiska mångfalden som är knuten till eken. Projektet kan ses som ett led i att uppmärksamma det biologiska mångfaldsåret 2010.

– Eken är ett karaktäristiskt träd för Stockholmsregionen, både i tätorterna och i det omgivande landskapet och är det svenska träd som har flest djur-, svamp- och växtarter knutna till sig. Södertörnsekologerna ska studera vilka arter bland skalbaggar, svampar, mossor och lavar som förekommer på grova ekar i regionen, säger Bo Ljungberg, projektledare och kommunekolog i Södertälje.

Södertälje är en av nio kommuner som ingår i samverksansgruppen Södertörnsekologerna. De övriga är Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Stockholm och Tyresö. Varje kommun har valt en ek som sedan kommer att undersökas noggrant av artspecialister. Samtliga fynd av arter inom de organismgrupper som tidigare nämnts registreras och läggs in på artportalen som är en fynddatabas på webben.

Södertörnsekologerna hoppas genom detta projekt bidra till firandet av det biologiska mångfaldsåret som FN utropat 2010 till.

Mer information:

Bo Ljungberg, kommunekolog, 08-523 012 14, bo.ljungberg@sodertalje.se