El Sistema Södertälje och Kungliga Filharmonikerna i gemensam konsert på Stockholms Konserthus

De unga musikerna från El Sistema har övat flitigt hela våren inför den 28 mars, då de spelar två konserter tillsammans med Kungliga Filharmonikerna. På programmet står bland annat I Bergakungens sal av Grieg och Barcarolle ur Hoffmanns äventyr av Offenbach.

De unga musikerna från El Sistema har övat flitigt hela våren inför den 28 mars, då de spelar två konserter tillsammans med Kungliga Filharmonikerna. På programmet står bland annat I Bergakungens sal av Grieg och Barcarolle ur Hoffmanns äventyr av Offenbach.

Kungliga Filharmonikerna fungerar som barnens mentorer. Stämmorna i orkestern turas om att besöka Södertälje och spela tillsammans med barnen. Även de vuxna musikerna uppskattar samarbetet.

– Det är härligt att se den glädje som musiken ger. Barnen är så otroligt närvarande och intresserade, säger Camilla Svarfvar, violast i Filharmonikerna.

Pedagogerna som arbetar i El Sistema ser att musikerna från Konserthuset fyller en viktig funktion, inte bara musikaliskt, utan också som personliga förebilder.

– Stoltheten när barnen med självklarhet refererar till filharmonikerna som ”Alf” eller ”Anna” är påtaglig, säger Cecilia Q Öhrwall, en av El Sistemas pedagoger.

Verksamheten har nu varit igång i två år och fortsätter att växa. Mötet med Filharmonikerna har blivit en allt viktigare del i barnens musikaliska värld.

– Den här gången ska vi ”hem” till dem, förklarar Meriana, en 9‐årig cellist.

När: lördag den 28 mars kl 14.00 och kl 16.00
Var: Stockholms Konserthus

* El Sistema är en modell för kör- och orkesterskola med rötterna i Venezuela.
* El Sistema är en del av Kulturskolan i Södertälje.
* Ambitionen är att nå även de familjer som inte i vanliga fall nås av Kulturskolans verksamhet.
* Undervisningen är frivillig, kostnadsfri och intensiv.
* Barnen har tre till fyra ensemblelektioner per vecka och möts dessutom på en familjekväll varje torsdag.

 

Mer information:
Angelica Vallgren, Pressansvarig, 08-523 066 03, angelica.vallgren@sodertalje.se
Eva Rehbinder, Koordinator El Sistema, 08-523 041 13 eva.rehbinder@sodertalje.se
Karina Svensson, Projektledare El Sistema, 08-786 02 00, karina.svensson@konserthuset.se

Fotograf: Tina Axelsson