El Sistema Södertälje utsedd till förebildsorkester i Sverige

Den nationella El Sistema-stiftelsen har beslutat att El Sistema Södertälje blir ny förebildsorkester för El Sistema i Sverige.

Den nationella El Sistema-stiftelsen har beslutat att El Sistema Södertälje blir ny förebildsorkester för El Sistema i Sverige.

Beslutet innebär att El Sistema-stiftelsens konstnärlige ledare, den venezolanske dirigenten och pedagogen Ron Davis Alvarez, kommer att arbeta med El Sistema Södertäljes Kammarorkester under 2018. Initiativet till att utse El Sistema Södertälje till förebildsorkester kommer från Ron Davis Alvarez själv.

— El Sistema Södertälje har utifrån sina förutsättningar kommit långt i arbetet med sin kammarorkester, säger Ron Davis Alvarez. Jag ser fram emot att vara med och lyfta dem till nästa musikaliska nivå.

Som förebildsorkester kommer El Sistema Södertälje samverka med andra El Sistema-verksamheter i Sverige, genom att erbjuda öppna repetitioner, studiebesök och gemensamma orkesteraktiviteter. Det betyder också att El Sistema Södertälje kommer att representera El Sistema Sverige vid offentliga sammanhang, till exempel vid Nobelkonserter. 

— Vi är glada över att få chans att arbeta långsiktigt med Ron Davis Alvarez, som inspirerar och stimulerar både elever och pedagoger, säger Eva Rehbinder, enhetschef på El Sistema i Södertälje.

Idag bedrivs El Sistema-verksamhet i två områden i Södertälje: Västergård (Soldalaskolan) och i Hovsjö, men det finns förslag om att utvidga verksamheten till fler stadsdelar i Södertälje. 

El Sistema är en världsomspännande rörelse som med musikens kraft hjälper människor att påverka sina liv till det bättre. Verksamheten grundades i Venezuela 1975 och finns idag i 65 länder.

Fakta El Sistema Södertälje

El Sistema är en modell för inkluderande orkesterskola med rötterna i Venezuela, som finns på 30-talet orter i Sverige.

Verksamheten har funnits i Södertälje sedan 2012. El Sistema Södertälje är en del av Kulturskolan Södertälje.

Undervisning är intensiv och eleverna har lektioner flera gånger per vecka och ses dessutom på familjekväll varje torsdag. El Sistema vänder sig till barn från förskoleklass och uppåt, de äldsta eleverna går idag i åk 8.

Den nationella El Sistema-stiftelsen är en paraplyorganisation som stöttar de lokala verksamheterna i kompetensutvecklings- och repertoarfrågor.

Mer information:

Eva Rehbinder enhetschef på El Sistema Södertälje, kultur- och fritidskontoret, 08-523 041 13, eva.rehbinder@sodertalje.se

Helena Hellström, chef för Kulturskolan, kultur- och fritidskontoret, 08-523 015 39, helena.hellstrom@sodertalje.se

Helene Andersson, pressekreterare, 08-523 066 03, helene.p.andersson@sodertalje.se

Med vänliga hälsningar

Södertälje kommun

info@sodertalje.se

Kontaktcenter: 08-523 010 00

www.sodertalje.se

www.sodertalje.se/press

www.twitter.com/sodertalje

www.facebook.com/sodertalje