Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har idag, den 30 juli, fattat ett nytt beslut om eldningsförbud i Stockholms län. Beslutet innebär att det nu är tillåtet att grilla på egen tomt. Det är dock fortsatt generellt eldningsförbud i Stockholms län. Fire ban throughout Stockholm County.