Enklare komma i kontakt med biståndshandläggare på myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att komma i kontakt med oss och få svar på frågor som rör dina ärenden. Från och med den 18 juni utökar vi våra telefontider och bemannar med fler handläggare som tar emot samtal från dig.

Vi vill ge dig god service och vara tillgängliga för dig, när du behöver. I vår senaste brukarenkät fick vi något lägre resultat på frågan om det var lätt att komma i kontakt med oss. Därför utökar vi våra telefontider samt bemannar den med fler biståndshandläggare.

- För oss är det viktigt att du som har frågor som rör dina ärenden kan komma i kontakt med oss utan vidare dröjsmål, säger Tove Bergek Fagerlund, resultatenhetschef myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning. Resultatet från vår brukarenkät visade att vi behöver förbättra tillgängligheten, varför vi gör den här satsningen. Tidigare har varje biståndshandläggare haft telefontider spridda över dagen, nu samlar vi telefontiden till förmiddagen och har fler biståndshandläggare på plats för att svara på samtal. Vi hoppas att det tas emot väl men kommer att utvärdera efter ett par månader för att se om vi behöver göra justeringar.

Telefontider biståndshandläggare myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning

Från och med den 18 juni når du oss måndag till fredag mellan klockan 09.00 och 11.00. Liksom tidigare ringer du till oss genom vårt kontaktcenter på telefonnummer 08-523 010 00.