EU årsresumé - Hur kan vi påverka?

Till årets sista evenemang har vi bjudit in Stockholmsregionens Europakontor för att samtala kring deras påverkansarbete i några av årets aktuella frågor i Bryssel.

Evenemanget kommer dessutom att innehålla information om hur vi medborgare kan påverka EU. Evenemanget är kostandsfritt ochvi bjuder på sopplunch och lussebulle!

Var: Södertälje Stadshus, Campusgatan 26

Lokal: Demokratin, plan 1

När: Torsdagen den 13 december, klockan: 12:00-13:00, Lunch serveras från 11:30

Anmälan sker till: europadirekt@sodertalje.se Senast den 6 december

Vänligen ange eventuella allergier i din anmälan.

 

Om föreläsaren:

Josefina Hessel arbetar på Stockholmsregionens
Europakontor i Bryssel vars huvudägare är de tre
organisationerna Stockholms stad, Stockholms Läns Landsting och
Storsthlm (f.d. Kommunförbundet Stockholms Län). Kontoret har funnits på plats i Bryssel sedan 1994 för att representera och tillvarata Stockholmsregionens intressen i EU- arbetet i Bryssel. Josefina bor i Bryssel och är utbildad statsvetare med särskilt intresse för EU och hon arbetar främst med frågor inom energi, miljö och klimat samt forskning och innovation. I sitt arbete följer hon EU:s lagstiftningsarbete utifrån ett regionalt och lokalt
perspektiv i prioriterade frågor för Stockholmsregionen.